นวัตกรรมและเทคโลยี

คอนกรีตบล็อกมวลเบาแบบเติมฟองอากาศผสมเถ้าแกลบละเอียด

ปัจจุบันประเทศไทยเริ่มนิยมใช้คอนกรีตมวลเบาในการก่อนสร้างมากขึ้นเนื่องจากมีคุณสมบัติเด่นหลายประการได้แก่มีน้ำหนักเบาก่อสร้าง เร็วเป็นฉนวนกันความร้อนและเสียงได้ดีทำให้ช่วยประหยัดพลังงานในอาคารทนต่อเพลิงไหม้ที่อุณหภูมิสูงและกันไฟได้นานกว่าอิฐมอญ และคอนกรีตบล็อกทั่วไปถึง2-4เท่าโดยทั่วไปคอนกรีตมวลเบาทำมาจากปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ผสมกับทรายและน้ำในอัตราส่วนที่เหมาะสม ใช้เทคนิคการเติมสารเคมีให้คอนกรีตพองฟู เกิดฟองอากาศหรือรูพรุน

นวัตกรรมการผลิตคอนกรีตบล็อกมวลเบาแบบเติมฟองอากาศผสมเถ้าแกลบละเอียดนี้ เป็นงานวิจัยที่ทาง บริษัท บีเอ็มพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ได้ให้การสนับสนุนทั้งงบประมาณในการวิจัยและวัตถุดิบประเภทเถ้าแกลบชนิดละเอียด ซึ่งเป็นวัสดุเหลือทิ้งที่มีอยู่ในปริมาณมากจากโรงไฟฟ้าชีวมวลมาใช้และร่วมมือกับทีมนักวิจัยในทำการทดลองผลิตงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเถ้าแกลบชนิดละเอียดที่เหลือทิ้งมาใช้ประโยชน์เป็นส่วนผสมทดแทนปูนซีเมนต์และทรายละเอียดในการทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล็อกมวลเบาแบบเติมฟองอากาศซึ่งเถ้าแกลบประกอบด้วยซิลิกาเป็นองค์ประกอบหลัก มีน้ำหนักเบา มีคุณสมบัติในการดูดซับน้ำได้ดีเมื่อนำไปแทนที่ปูนซีเมนต์และทรายละเอียดจะทำให้คอนกรีตบล็อกมวลเบาที่ได้นั้นมีน้ำหนักเบา

คอนกรีตบล็อกมวลเบาที่ได้จากการวิจัยนี้สำเร็จออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อว่า “อิฐมวลเบา BMP Block” ซึ่งมี ลักษณะเป็นก้อนสีเทา มีขนาดความสูง 20 เซนติเมตร ความยาว 60 เซนติเมตร ความหนา 7.5 เซนติเมตร มีคุณสมบัติเป็นฉนวนได้ดี กันความร้อน กันเสียง ลดการแตกร้าว กันความชื้นจากเชื้อราซึ่งเป็นต้นเหตุของการหลุดลอกของสีและอันตรายต่อสุขภาพคอนกรีตที่ได้จาก โครงการนี้ส่วนหนึ่งจะนำไปจำหน่ายเพื่อเป็นช่องทางเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทและอีกส่วนหนึ่งจะนำเข้าสู่โครงการเพื่อนำไปใช้เป็นสาธารณประโยชน์ สำหรับชุมชนรอบโรงไฟฟ้า