โครงการของเรา

ยะลา

ลักษณะ : โครงการผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวล

บริษัทที่ตั้ง : บริษัท เบตง ไบโอฟูเอล จำกัด อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

ประเภทเชื้อเพลิง/ประเภทวัตถุดิบชีวมวล : เศษไม้ กิ่งไม้ยางพารา และ/หรือ ขี้เลื่อย

กำลังการผลิต : 30,000 ตัน/ปี

สถานะโครงการ : อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการ

ช่องทางการจำหน่าย : จำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ ในรูปแบบของเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง

ชุมพร

ลักษณะ : โครงการผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวล

บริษัทที่ตั้ง : บริษัท ชุมพร ไบโอฟูเอล จำกัด อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

ประเภทเชื้อเพลิง/ประเภทวัตถุดิบชีวมวล : ต้นปาล์มและผลพลอยได้จากต้นปาล์ม

กำลังการผลิต : 97,920 ตัน/ปี

สถานะโครงการ : อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการ

ช่องทางการจำหน่าย : จำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ ในรูปแบบของเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง และสำรองเพื่อใช้สำหรับโรงไฟฟ้าของบริษัทและบริษัทย่อยในรูปแบบของเชื้อเพลิงชีวมวลอัดม้วน