โครงการของเรา

สระแก้ว

โรงไฟฟ้าบีเอ็มพี 3 สระแก้ว

ลักษณะ : โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

บริษัทที่ตั้ง : บริษัท บีเอ็มพี โซล่าร์ จำกัด

ประเภทเชื้อเพลิง/ประเภทวัตถุดิบชีวมวล : พลังงานแสงอาทิตย์

กำลังการผลิตติดตั้ง : 8.0 เมกะวัตต์

สถานะโครงการ : เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์

คู่สัญญา : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค