กิจกรรมเพื่อสังคม

09 มีนาคม 2558

เช้าวันที่ 9 มีนาคม 2558 ผู้บริหารเข้าร่วมประชุมผ่าน วิดีโอ คอนเฟอเรนซ์ “โครงการอุตสาหกรรม ร่วมใจจัดการขยะอุตสาหกรรม” ที่ห้องประชุม อุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท โดยมี นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ดร.อรรชกา สีบุญเรือง ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พสุ โลหารชุน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานร่วมแถลงในที่ประชุม ณ ห้องประชุมฯ กรุงเทพมหานคร