กิจกรรมเพื่อสังคม

04 มกราคม 2562

บริษัท บีเอ็มพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) สาขาชัยนาท มอบสิ่งของเพื่อเป็นของขวัญของรางวัลในงานวันเด็กประจำปีพ.ศ. 2562 ในวันที่11 มกราคม 2562 รับมอบโดย องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่า