“พลังงานปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม คุณภาพพร้อมสู่สากล สร้างชุมชนให้ยั่งยืน”

sustainable renewable energy

ข่าวสารล่าสุด

+ ดูทั้งหมด
 • มิ.ย. 61

  2

  พนักงานของบริษัท ได้เข้าอบรมหลักสูตร การตรวจติดตามภายใน ISO ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงไฟฟ้าชัยนาท

  + อ่านต่อ
 • เม.ย. 61

  23

  พนักงานของบริษัท (สำนักงานใหญ่) ได้เข้าอบรมหลักสูตรหลักสูตร การวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อการออกแบบการบริหารจัดการ โดยมีผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช (รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) เป็นวิทยากรโดยมีพนักงานเข้าร่วมทั้งหมด 11 คน

  + อ่านต่อ

ม.ค. 62

30

บริษัท บีเอ็มพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) สาขาชัยนาท ได้ส่งตัวแทนบริษัทเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานในโครงการสร้างเครือข่ายและพัฒนาอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม

+ อ่านต่อ

บริษัท บีเอ็มพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

ในปี 2556 บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง ส่วนที่สำคัญ คือ ธุรกิจพลังงานชีวมวลและสืบเนื่องจากเหตุผลเหล่านี้ ทำให้บริษัทขยายธุรกิจเป็น 3 กลุ่ม

ธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล

+ อ่านต่อ

ธุรกิจผลิตเชื้อเพลิงชีวมวล

+ อ่านต่อ

ธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

+ อ่านต่อ