กิจกรรมบริษัท

30 เมษายน 2562

พนักงานของบริษัทเข้าร่วมกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติปี 62 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท โดยผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธานเปิดงาน ในงานชมนิทรรศการต้านยาเสพติด และร่วมกันทาสีโต๊ะ-เก้าอี้เหล็กของโรงอาหารประจำโรงเรียน และจับสลากของรางวัล