ข่าวสารบริษัท

02 มิถุนายน 2561

พนักงานของบริษัท ได้เข้าอบรมหลักสูตร การตรวจติดตามภายใน ISO ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงไฟฟ้าชัยนาท เวลา 10.30 – 16.30 น. โดยอาจารย์ณธร อรุณภู่ :CEO บริษัท ไอ เอส โอ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จำกัด เป็นวิทยากร