ข่าวสารอุตสาหกรรม

02 ตุลาคม 2558

นายวีระพล จิรประดิษฐ์กุล กรรมการกำกับกิจการพลังงาน (เรคกูเลเตอร์) เปิดเผยถึงเรื่องการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ว่า ภายหลังจากที่ได้เปิดให้มีการรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ ล่าสุดเรคกูเลเตอร์ ได้มีมติเห็นชอบค่าไฟฟ้าปี 2558 ประกอบด้วย โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าขายส่ง-ขายปลีก ในปัจจุบันได้มีการใช้มาตั้งแต่เดือน มิ.ย. 2555 ประกอบด้วย ค่าไฟฟ้าฐาน 3.27 บาทต่อหน่วยและค่าไฟตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าอัตโนมัติ (เอฟที) ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนทุก 4 เดือน โดยแนวทางการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าขายปลีกปี จึงเป็นการรวมค่าไฟฟ้าฐานเดิมและค่าเอฟทีเดือน พ.ค.-ส.ค. ที่ผ่านมาไว้ด้วยกันเป็นอัตราค่าไฟฟ้าฐานใหม่ 3.7661 บาทต่อหน่วย จึงสามารถปรับลดค่าไฟฟ้าลงได้ 1.05 สตางค์ (สต.) ต่อหน่วย ทำให้ค่าไฟฟ้าฐานใหม่ จะอยู่ที่ 3.7556 บาทต่อหน่วย ตั้งแต่เดือน พ.ย. เป็นต้นไป

“สาระสำคัญของการปรับปรุงโครงสร้างค่าไฟฟ้าปี 2558 ที่ทำให้ค่าไฟฟ้าลดลง 1.05 สตางค์ต่อหน่วย ซึ่งเป็นผลมาจากการทบทวนความต้องการรายได้ของการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง คือ การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และการกำกับดูแลแผนการลงทุนของการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง ที่มีเงินลงทุนต่ำกว่าแผนรวมเป็นเงินประมาณ 25,696 ล้านบาท โดยเรคกูเลเตอร์ ได้ปรับจากเงินลงทุนที่ต่ำกว่าแผนในช่วงปี 2555-2556 มาลดค่าไฟฟ้าได้จำนวน 3,220 ล้านบาท หรือ 0.8 สต. ต่อหน่วย และปรับค่าไฟฟ้าที่แตกต่างกันตามช่วงเวลาของการใช้ (TOU) ให้สะท้อนต้นทุนการผลิตที่แท้จริง ทบทวนอัตราเงินอุดหนุนค่าไฟฟ้าฟรีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่มีราย ได้น้อย หรือนโยบายค่าไฟฟ้าฟรี 50 หน่วย เป็นต้น การปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าครั้งนี้ เป็นไปเพื่อให้มีการกำหนดค่าบริการไฟฟ้าที่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เงินลงทุน”

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 2 ตุลาคม 2558 หน้า 9 เรื่อง ค่าไฟฟ้า http://www2.dede.go.th/news_energy/pdf58/021058-01.pdf