ข่าวสารอุตสาหกรรม

02 ตุลาคม 2558

กกพ.ไฟเขียวปรับอัตราค่าไฟฟ้าขายปลีกลดลง 1.05 สตางค์/หน่วย ระบุสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง สอดคล้องภาวะเศรษฐกิจและเงินลงทุน

นาย วีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการกำกับกิจการพลังงาน ในฐานะโฆษก กกพ. เปิดเผยว่า กกพ.ได้เปิดให้มีการรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน กกพ. ระหว่างวันที่ 16-28 ก.ย. และวันที่ 29 ก.ย. ที่ผ่านมา กกพ. ได้มีมติเห็นชอบอัตราค่าไฟฟ้าปี 2558 ประกอบด้วย โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าขายส่ง

สำหรับโครงการอัตราค่าไฟฟ้าขายปลีกใน ปัจจุบันได้มีการใช้มาตั้งแต่เดือนมิ.ย.2555 เป็นเวลากว่า 3 ปี ประกอบด้วย ค่าไฟฟ้าฐาน ประมาณ 3.27 บาทต่อหน่วย และค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (เอฟที) ซึ่งจะมีการปรับเปลี่ยนทุก 4 เดือน โดยแนวทางการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าขายปลีกปี 2558 สอดคล้องกับมติ กพช. ที่กำหนดให้สอดคล้องกับค่าเอฟทีเดือนพ.ค.-ส.ค.2558 เท่ากับ 49.61 สตางค์/หน่วย

“อัตราค่าไฟฟ้าฐานใหม่ลดลง 1.05 สตางค์/หน่วย ทำให้ค่าไฟฟ้าฐานใหม่จะอยู่ที่ 3.7556 บาท/หน่วย เพราะได้ทบทวนความต้องการรายได้ของการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง (กฟผ. กฟน. และกฟภ.) และการกำกับดูแลแผนการลงทุนที่มีเงินลงทุนต่ำกว่าแผนรวมเป็นเงินประมาณ 25.696 ล้านบาท โดยปรับจากเงินลงทุนต่ำกว่าแผนปี 2555-2556 มาลดค่าไฟฟ้าได้จำนวน 3,220 ล้านบาท หรือประมาณ 0.81 สตางค์/หน่วย”

นอก จากนี้ยังเป็นการปรับอัตราค่าไฟฟ้าที่แตกต่างกันตามช่วงเวลาการใช้ (TOU) ให้สะท้อนต้นทุนการผลิตที่แท้จริงและทบทวนอัตราเงินอุดหนุนค่าไฟฟ้าฟรี สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่มีรายได้น้อยหรือนโยบายค่าไฟฟ้าฟรี 50 หน่วย

“การปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าปี 2558 เพื่อให้มีการกำหนดอัตราค่าบริการไฟฟ้าที่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจเงินลงทุน โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้ใช้ไฟฟ้าและผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าเป็นสำคัญ” นายวีระพล กล่าว

หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 2 ตุลาคม 2558 หน้า 07 เรื่อง ค่าไฟฟ้า http://www2.dede.go.th/news_energy/pdf58/021058-01.pdf